BBC Travel GeoGuessr: Trò chơi trực tuyến dựa trên công nghệ không gian địa lý

Hiện nay, nhiều trò chơi trực tuyến mang tính bạo lực và nhiều tác động xấu đến tâm trí người chơi. GeoGuessr của BBC Travel mong muốn mang lại một trò chơi trong lành. Đặc biệt, trò chơi này dựa trên công nghệ không gian địa lý, là một thách thức thú vị đối với các “game thủ”. Trò chơi là sự kết hợp độc đáo của địa lý, dữ liệu không gian địa lý, hình ảnh vệ tinh và công nghệ. Nó đưa ra một chiều hướng mới để sử dụng công nghệ không gian địa lý.

Giao diện trong trò chơi

BBC Travel đã đưa ra một cách độc đáo để sử dụng công nghệ Google Street View để làm cho cuộc sống của chúng tôi trở nên thú vị hơn. Trò chơi là một nỗ lực tuyệt vời của BBC để làm cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, nhận thức được địa điểm mới lạ và làm họ mong muốn đi du lịch và khám phá nhiều hơn.

Hình ảnh trong trò chơi

Cách chơi: hình ảnh  Google Street View được hiển thị và người chơi phải đoán vị trí. Trò chơi kết nối người chơi thông qua các tương tác thân thiện của nó như cho phép anh ta đi bộ qua các hình ảnh để trích xuất các đầu mối. Kiến thức địa lý của người chơi được kiểm tra khi cửa sổ kết quả hiển thị khoảng cách tuyến tính giữa dự đoán của anh ấy và vị trí thực tế của hình ảnh.

Trò chơi cung cấp nhiều loại bản đồ dựa trên khu vực địa lý hoặc các địa điểm nổi tiếng cho người chơi lựa chọn.

Một số bản đồ trong trò chơi

Nguồn: geospatialworld.net