Dữ liệu vệ tinh hiển thị các bể chứa nước ngầm đang dần cạn kiệt

Các bể chứa nước ngầm cổ đại của Trái Đất ngày càng cạn kiệt, không ai có thể chắc chắn rằng nó có thể cung cấp cho hàng tỷ người sử dụng trong bao lâu.

Các thiết bị vệ tinh sử dụng để đo lưu lượng của 37 bể chứa nước ngầm từ năm 2003 – 2013 đã cho thấy rẳng 1/3 trong số chúng đang dần cạn kiệt hoặc không có bổ sung tự nhiên.

Nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học từ California và NASA, những báo cáo trên tạp chí Water Resources Research rằng họ đã sử dụng dữ liệu từ các vệ tinh Gravity Recovery and Climate Experimental (GRACE) của NASA để tính toán những gì đang xảy ra với các bể chứa nước. Hai vệ tinh đo các biến đổi trọng lực hấp dẫn của bề mặt Trái Đất, và sự thay đổi khối lượng của các lớp băng trên bề mặt. Sự thay đổi khối lượng đá tảng ở các bể nước ngầm đã biết sẽ là tín hiệu cho sự cạn kiệt.

Vùng khô nhất

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những khu vực đã khô hạn nhất thường hút nhiều nước trên mặt nước ngầm nhất. Hệ thống tầng nước ngầm Ả Rập – nguồn nước chính cho 60 triệu người – trong tình trạng báo động cao nhất, tiếp theo là Lưu vực Indus ở phía tây bắc Ấn Độ và Pakistan và sau đó là lưu vực Murzuk-Djado ở bắc Phi. Các nhà khoa học cảnh báo rằng thay đổi khí hậu – hậu quả của sự gia tăng lượng khí cácbon điôxit trong khí quyển từ viêc đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch – và sự gia tăng dân số sẽ làm cho mọi vấn đề về nguồn nước ngầm ngày càng đáng ngại hơn.

Các bể nước ngầm đang dần càn kiệt

Các bể nước ngầm đang dần cạn kiệt

Nước ngầm tích lũy từ từ nền đá nền trong hàng thiên niên kỷ. Không có vấn đề gì nếu nó bị giảm một cách chậm chạp, nhưng tốc độ gia tăng dân số của con người đã phát triển gấp ba lần trong vòng 100 năm, và việc sử dụng nước trong sinh hoạt đã tăng nhanh hơn.

Vấn đề cung cấp

Nghiên cứu như thế này là một minh chứng về cách để giải quyết vấn đề cung cấp và sử dụng nước sao cho hiệu quả – nhưng có nhiều công việc phải làm.

Trong một nghiên cứu thứ hai về Khoa học Thủy lợi, nhóm nghiên cứu đã cùng nhau kiểm tra thách thức của việc tính toán tỷ lệ các tầng chứa nước đang bị bỏ trống, và sự không chắc chắn về mức độ có thể chứa đựng bên trong chúng.

Ví dụ, ở Tây Bắc Sahara, ước tính “thời gian để cạn kiệt” dự kiến dao động từ 10 năm đến 21.000 năm. “Trong một xã hội khan hiếm nước,” Richey nói, “chúng ta không thể chịu đựng được mức độ không chắc chắn này, đặc biệt là kể từ khi nước ngầm biến mất nhanh chóng”.

Giáo sư Famiglietti kết luận: “Tôi tin rằng chúng ta cần phải khám phá các tầng nước ngầm của thế giới như thể chúng có cùng giá trị với trữ lượng dầu. Chúng ta cần khoan cho nước xuống các bể chứa như cách mà chúng ta khoan cho các nguồn dự trữ khác. ”

 

Nguồn: EcoWatch