EarthServer: Hơn 1 Petabype dữ liệu đã sẵn sàng cho các phân tích

 

Tháng 11 năm 2017 – EarthServer, sáng kiến ​​Số liệu Big Data của Liên minh châu Âu, đã đạt đến mốc kế tiếp: Trong giai đoạn thứ hai kéo dài đến tháng 4 năm 2018, công ty MEEO S.R.L., Ý đã cung cấp hơn1 Petabyte dữ liệu không gian – thời gian, dữ liệu phân tích được xử lý thông qua Dịch vụ Dữ liệu Quan sát Trái đất (Earth Observation Data Service) của họ.

Sáng kiến ​​EarthServer liên lục địa thống nhất giữa châu Âu, Mỹ và Australia trong việc tìm kiếm các kho dữ liệu có thể mở rộng trên các khay ảnh vệ tinh thời gian 3D x/y/t và dữ liệu thời tiết 4D x/y/z/t, dựa trên công nghệ datacube của châu Âu, rasdaman. Sau 6 năm chạy dự án, một cột mốc ngoạn mục đặc biệt đã đạt được: phân tích số liệu thời gian thực hoạt động trên hơn một Petabyte dữ liệu vệ tinh theo thời gian thông qua các giao diện chuẩn mở OGC.

Dịch vụ Dữ liệu EO (https://eodataservice.org/) đã vượt qua số liệu 1 PB cung cấp khả năng truy cập và khai thác cho Copernicus Sentinel-2A (ra mắt vào ngày 23 tháng 6 năm 2015) và các vệ tinh Sentinel-2B (phóng vào ngày 7 tháng 3 năm 2017). Các kho lưu trữ Sentinel 2 tăng trưởng với tốc độ 3TB / ngày và cho phép các nhà khoa học Earth Observation theo dõi sự biến đổi trong điều kiện bề mặt đất “, Simone Mantovani, Giám đốc điều hành của MEEO S.R.L. nói.

Với các đối tác châu Âu do Ủy ban châu Âu tài trợ, sáng kiến ​​EarthServer đã được đưa ra vào năm 2011 để thiết lập một khung chuẩn, có khả năng mở rộng cao để cung cấp các dữ liệu khoa học Earth đã sẵn sàng phân tích. Nguyên tắc phân biệt cơ bản là một ngôn ngữ phân tích dữ liệu không gian địa lý, OGC Web Coverage Processing Service (WCPS) và sử dụng rộng rãi trong Petascale.

Theo kế hoạch của dự án EarthServer, Giáo sư Tiến sĩ Angelo Pio Rossi, Đại học Jacobs cho biết: “Nó đã được lên kế hoạch như thế này, nhưng nó vẫn khiến tôi thấy được giới hạn Petabyte cuối cùng đã vượt qua. Xây dựng một kho dữ liệu cho phép khoa học và ứng dụng mới sử dụng dữ liệu mới và cũ”.

Giáo sư Peter Baumann, kiến ​​trúc sư rasdaman và Điều phối viên kỹ thuật của EarthServer nói thêm: “Và thách thức tiếp theo đã được giải quyết. Bây giờ chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Dự báo Trung hạn châu Âu (ECMWF) để giải phóng kho lưu trữ 220 PB của họ thông qua các tiêu chuẩn datasube rasdaman và OGC”.