FIMO tham dự khóa đào tạo Google Earth Engine, hội thảo khoa học ứng dụng GIS toàn quốc 2017

Trong khuôn khổ hội thảo khoa học ứng dụng GIS toàn quốc 2017: an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu, khóa đào tạo Google Earth Engine được diễn ra trong 2 ngày 30/11 và 1/12/2017 tại đại học Quy Nhơn, Bình Định. Khóa đào tạo được diễn ra dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Dr. Ate Poortinga và cộng sự đến từ Trung tâm ứng phó thiên tai châu Á (Asian Disaster Preparedness Center) và dự án SERVIR-Mekong.

Nội dung của khóa đào tạo:

30/11/2017-Sáng

 • Tổng quan về Google Earth Engine (GEE)
  • Điểm mạnh:
   • Truy cập và kho dữ liệu lớn, không cần lưu trữ trên máy tính cá nhân
   • Cung cấp khả năng tính toán mạnh mẽ
   • Tương tác trực tiếp thông qua Code Editor
   • Cho phép chia sẻ dữ liệu dễ dàng
  • Danh mục dữ liệu
   • Tổng hợp các nguồn ảnh vệ tinh miễn phí
   • DEM
   • Dữ liệu thời tiết, thay đổi khí hậu
   • Dữ liệu vector
   • Khác: dân số, bản đồ, …
   • -> dữ liệu được lưu trữ trong GEE ở dạng Fusion table
  • Chức năng
   • Hiển thị dữ liệu trên bản đồ
   • Chuyển đổi các dạng dữ liệu
   • Tính toán
    • Tính toán phân tán
    • Hạ tầng đám mây
    • Xử lý song song tự động với nhiều CPUs trên nhiều máy chủ
   • Giúp hạn chế chi phí
  • Tương tác
   • Graphical user interface
    • Tìm, xem danh mục dữ liệu
    • Hiện thị và thay đổi các hiển thị dữ liệu trên bản đồ
   • Application program interface (code editor)
    • Hỗ trợ ngôn ngữ Java script và Python
    • Lưu trữ dữ liệu 250GB + Drive
 • Servir MeKong
  • Historical Flood Analysis Tool
   • Hiển thị và đánh giá ngập lụt 1984-2015
   • Dữ liệu từ Joint Research Centre (JRC)
   • Ranh giới quốc gia trên thế giới: “1tdSwUL7MVpOauSgRzqVTOwdfy17KDbw-1d9omPw”
   • Giới thiệu về mã nguồn của công cụ

30/11/2017-Chiều

 • Exercise 1: Exploring Data Archive
 • Exercise 2: Earth Engine Image: Objects and Methods
 • Exercise 3: Writing Custom Functions and Mapping Across Image Collections

1/12/2017-Sáng

 • Exercise 4: Exporting Data

Một số hình ảnh của khóa học: