Global Mapper SDK được triển khai trên Amazon Web Services

16/12/2017, Blue Marble Geographics đã thông báo rằng Bộ Phát triển Phần mềm bản đồ Toàn cầu (Global Mapper Software Development Kit – SDK) đã được mở rộng để cung cấp khả năng xử lý dữ liệu trên đám mây. Sử dụng Amazon Web Services (AWS), các nhà phát triển có thể sử dụng ngôn ngữ kịch bản của Global Mapper để cung cấp một loạt các dịch vụ truy cập, tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi và phân phối dữ liệu trực tuyến cho khách hàng.

Global Mapper SDK: Now available with cloud-based data management and manipulation using Amazon Web Services - Download Now

Việc giới thiệu chức năng SDK dựa trên đám mây làm đơn giản hóa quy trình làm việc bằng cách loại bỏ sự cần thiết phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu đến và đi từ một máy tính cục bộ – các nhà phát triển có thể truy cập và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả. Sử dụng AWS, tất cả các thủ tục quản lý dữ liệu và thao tác bây giờ có thể được thực hiện trên các máy chủ đám mây bằng các lệnh của Global Mapper.
Một số chức năng có thể sử dụng trên Global Mapper SDK là phân loại LiDAR tự động, tạo ra DEM từ một đám mây điểm và tạo đường viền tùy chỉnh. Các tệp kết quả sau đó có thể được lưu ở một vị trí trực tuyến hoặc trong một ứng dụng lưu trữ đám mây khác. Điều này có thể thấy trong Nền tảng quản lý dữ liệu địa lý không gian địa lý 4D Mapper đã được phát hành gần đây trên AWS ( www.4dmapper.com ), nơi có thể chia sẻ thu thập dữ liệu trực tiếp với khách hàng.
Nguồn: bluemarblegeo