FIMO party 30/4 – 1/5

Vào ngày 26/04 FIMO đón chào ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và lễ Quốc tế lao động tại nhà hàng Bê thui Cầu Mống.

Bữa tiệc đã có sự góp mặt toàn thể cán bộ của trung tâm. Bên cạnh đó bữa tiệc có sự góp mặt của Alexandre Angel chuyên gia từ EISTI (École internationale des sciences du traitement de l’information), Kazuki Hao – thực tập sinh Nhật Bản tại FIMO.

Một số hình ảnh của bữa tiệc