FIMO tham dự Hội thảo TORUS lần thứ 5

Ngày 4 – 8/9/2017, Trong khuôn khổ dự án Eramus+ TORUS, FIMO tham dự Hội thảo TORUS lần thứ 5 với chủ đề “Remote Sensing & Image Processing on the Cloud” được tổ chức tại Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (NLU), Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Dự án TORUS được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (European Union) trong khuôn khổ của chương trình nâng cao năng lực Eramus+ Capacity Building. Chương trình này tài trợ các hợp tác xuyên quốc tế giữa các tổ chức giáo dục, đào tạo và nghiên cứu nhằm thúc đẩy hợp tác và phát triển. TORUS được tài trợ trong 3 năm, bao gồm các nhà nghiên cứu, giảng viên, kỹ sư tới từ 8 tổ chức giáo dục khác nhau: Đại học Toulouse 2 Jean Jaures (UT2J), Trường quốc tế về Khoa học Xử lý Thông tin (EISTI, Pau Campus), Đại học Ferrara ở Ý, Đại học Brussels Vrije ở Bỉ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Viện Công Nghệ Châu Á (AIT) và Đại học Walailak ở Thái Lan. Mục tiêu của dự án TORUS là phát triển nghiên cứu về Điện toán đám mây trong khoa học Môi trường và thúc đẩy nền giáo dục ở các nước Đông Nam Á.

Trong 5 ngày diễn ra hội thảo, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày và giới thiệu về Viễn thám và Khoa học Trái đất (Earth Science Remote Sensing), các sản phẩm ảnh viễn thám về đất và sử dụng đất (Land/LandUse Products), khí quyển (Atmosphere Products), phân tích mẫu sử dụng dữ liệu viễn thám (Pattern and Texture Analysis). Các diễn giả cũng đã trình bày về một số vấn đề về tiền xử lý dữ liệu viễn thám, đánh giá và kiểm chứng dữ liệu khí quyển sử dụng R, giới thiệu về nền tảng đám mây sử dụng HUPI, lưu trữ và xử lý dữ liệu trên HUPI …

Chương trình chi tiết của hội thảo:

[embeddoc url=”https://fimo.edu.vn/wp-content/uploads/2017/09/Remote-Sensing-and-Image-Processing-on-the-Cloud.pdf” viewer=”google”]

Một số hình ảnh về hội thảo:

Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại biểu

Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại biểu

TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh trình bày về các sản phẩm khí quyển

NCS. Phạm Văn Hà trình bày về tiền xử lý ảnh vệ tinh

NCS. Phạm Văn Hà trình bày về tiền xử lý ảnh vệ tinh

Các đại biểu tham gia Field trip tại Cần Giờ

Các đại biểu tham gia Field trip tại Cần Giờ