Giáo sư Dimiter Lalnazov đến thăm và làm việc với FIMO

Ngày 27/6/2016

Giáo sư Dimiter lalnazov, Đại học Kyoto đã đến thăm và làm việc với FIMO. Hai bên trao đổi về việc ứng dụng viễn thám trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Giáo sư Dimiter lalnazov

Giáo sư Dimiter lalnazov

Tác giả: Quách Mạnh Đạt