Khóa học tăng cường năng lực tại Nam Phi

Ngày 22/08 – 10/09/2016
Thành viên FIMO tham dự hội nghị về Các hệ thống tích hợp, được tổ chức bởi Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng quốc tế (IIASA) và Quỹ Nghiên cứu Nam Phi tại Johanesburg, Nam Phi. Nội dung hội nghị về nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức và kỹ thuật liên ngành để giải quyết các bài toán thực tế.

Quang cảnh tại Nam Phi

Quang cảnh tại Nam Phi

khoa hoc

Hình ảnh trong khóa học

Tác giả: Quách Mạnh Đạt