GS.TS Daniel Weissberg đến thăm và làm việc tại FIMO

Ngày 09/09/2016
GS.TS Daniel Weissberg đến thăm và làm việc tại FIMO. GS.TS Daniel Weissberg nguyên là Giám đốc Cơ quan Đại học Pháp ngữ tại châu Á – Thái Bình Dương (AUF) và là nhà khoa học và quản lý có tâm huyết và tình cảm với Việt Nam.

GS.TS Daniel Weissberg (bên phải)

GS.TS Daniel Weissberg (bên phải)

Tác giả: Quách Mạnh Đạt