Thực tập tại các công ty IT tại Sapporo, Japan

Ngày 1-10/9/2016
Thành viên Lê Xuân Cần thực tập tại các công ty IT tại Sapporo, Nhật Bản. Lê Xuân Cần là là 1 trong 4 bạn sinh viên được tham gia chuyến thực tập lần này.


Lê Xuân Cần chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn học viên

Lê Xuân Cần chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn học viên

Tác giả: Quách Mạnh Đạt