Nauy phóng thành công vệ tinh nhỏ NORsat

NORsat-1 có khối lượng khoảng 15 kilôgam với kích thước là 20x30x40 cm.

Vào ngày 14 tháng 7 năm 2017, Phòng thí nghiệm Space Flight Laboratory  (SFL) đã thành công đưa hai vệ tinh nhỏ của Na Uy do SFL phát triển và xây dựng cho Trung tâm Vũ trụ Na Uy với sự hỗ trợ của Norwegian Coastal Authority, Space Norway và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. Ngay sau khi phóng, cả hai vệ tinh đã liên lạc thành công với các trạm mặt đất ở Na Uy, và việc đưa vào vận hành đang được tiến hành.

Vệ tinh đầu tiên, NORsat-1, mang bộ thu nhận Automatic Identification System (AIS) tiên tiến để thu thập thông tin từ các tàu hàng hải, một bộ máy dò Langmuir để nghiên cứu các đặc tính plasma không gian và một máy đo phóng to tuyệt đối Tổng bức xạ mặt trời và các biến thể theo thời gian. Các thiết bị này được cung cấp bởi Kongsberg Seatex, Đại học Oslo và Trung tâm bức xạ thế giới Physikalisch-Meterologisches Observatorium Davos.

Vệ tinh thứ hai, NORsat-2, cũng mang một máy thu AIS cùng với một máy VHF Data Exchange (VDE), cho phép truyền thông hai chiều với tàu với tốc độ nhanh hơn. Cả hai thiết bị được cung cấp bởi Kongsberg Seatex. NORsat-2 sẽ là vệ tinh đầu tiên cung cấp dịch vụ VDE cho Na Uy.