OGC thông báo Phần 3 của bộ tiêu chuẩn WaterML 2 để hỗ trợ nhận dạng thống nhất các tính năng thủy văn giữa các hệ thống

Kết quả hình ảnh cho ogc

Tổ chức Liên minh Địa không gian Mở (OGC) là một tổ chức quốc tế gồm hơn 525 công ty, cơ quan chính phủ, tổ chức nghiên cứu và trường đại học tham gia vào quá trình đồng thuận để phát triển các tiêu chuẩn không gian địa lý công khai. Các tiêu chuẩn OGC hỗ trợ các giải pháp tương thích với nhau, cho phép tích hợp thông tin địa lý trên Web, thiết bị di động và nhiều nền tảng khác.  Đây là các tiêu chuẩn chung để các nhà phát triển tạo ra dịch vụ không gian địa lý có thể truy cập chia sẻ dễ dàng.

Ngày 22 Tháng 3 năm 2018: Các thành viên của Tổ chức Không gian Địa lý mở (OGC) đã thông nhất thông qua Chuẩn Thuỷ văn WaterML 2: Phần 3 – Tiêu chuẩn Thuỷ văn Mặt đất. Phần 3 xác định mô hình xác định các đặc điểm thuỷ văn bề mặt như lưu vực, nước mặt (water bodies) và hợp lưu (confluences) để hỗ trợ các ứng dụng như mô hình dòng chảy và tích lũy nước mặt. Các mô hình như vậy sẽ hỗ trợ đắc lực cho quy hoạch tài nguyên nước và dự báo,  phân tích lũ lụt.

WaterML 2: Phần 3 định nghĩa các khái niệm phổ biến để mô tả các đặc trưng điển hình của thủy văn bằng các mô hình và mẫu được xác định bởi WMO và UNESCO như tài liệu International Glossary of Hydrology. Đây là một phần trong bộ chuẩn  OGC WaterML 2 gồm các phần đã được công bố trước đây là Phần 1: Timeseries, và Phần 2: Ratings, Gaugings and Sections. Việc tham khảo chéo các đặc điểm liên quan và xây dựng các hệ thống dữ liệu tích hợp yêu cầu khả năng đại diện cùng lưu vực, sông với nhiều đặc tính. Mô hình HY_Features trong tiêu chuẩn của OGC sẽ giúp hỗ trợ tích hợp dữ liệu và hỗ trợ tham khảo thông tin về tính năng thủy văn trên các hệ thống thông tin hoặc sản phẩm khác nhau.

Nguồn: giscafe.com