Tag Archive for: smart city

Pan City Solutions: Giải pháp thông minh cho thành phố thông minh

Công nghệ đang ngày làm cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dáng hơn. Những người thông minh hơn thích những thứ thông minh, có thể hiểu được nhu cầu của họ và tự đưa ra hành động cụ thể. Bây giờ chúng ta thích sống ở các thành phố, nơi hầu như mọi thứ đều được tự động hóa, một thành phố kết nối rất tốt đến mức mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đây là xu hướng chung trên toàn thế giới. Với Sáng kiến ​​Thành phố Thông minh, nhiều thành phố đang tiến hành các bước cụ thể để tạo ra những cộng đồng hạnh phúc hơn và thông minh hơn sống bên trong. Một số đã đưa vào hoạt động thực tế, một số còn chờ kết quả từ các thành phố khác.

Một thành phố thông minh là một cuộc cách mạng kỹ thuật số, nơi các lĩnh vực khác nhau của thành phố được kết nối và tương quan bằng cách sử dụng mô-đun công nghệ khác nhau để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho công dân của mình và chủ yếu là do dữ liệu. Tiến sĩ Krishan Kumar, IAS, ủy viên hội đồng thành phố, giám đốc của Bhubaneshwar Smart City Limited và Phó chủ tịch BDA, Bhubaneswar nói rằng khi dữ liệu được tạo ra từ mỗi bộ phận của một thành phố được thu thập và liên kết thì quyết định tối ưu về phân bổ nguồn lực và hiệu quả của các dịch vụ có từ trước có thể được tiến hành trôi chảy.

Nhưng câu hỏi là làm thế nào để làm điều này? Làm thế nào dữ liệu từ các mạng khác nhau được hợp nhất với nhau?

Câu trả lời là Pan City Solution cho phép thu thập dữ liệu từ các lĩnh vực khác nhau sử dụng cảm biến, mạng và truyền thông. Tất cả là về việc xây dựng các giải pháp thông minh như:

– Đỗ xe thông minh

– Quản lý sức khỏe thông minh

– Quản lý chất thải thông minh

– Tính di động thông minh

– Quản lý giao thông thông minh

Ứng dụng giải pháp Pan City liên quan đến việc sử dụng công nghệ, thông tin và dữ liệu để cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng và dịch vụ – nơi các tiện ích có thể trao đổi với nhau có thể đưa ra quyết định cho họ và quản trị tốt hơn.

Lợi ích của giải pháp thông minh Pan City Solution

– Quản lý điện tử tổng hợp đô thị, giải pháp cung cấp dịch vụ với nền tảng công dân tham gia

– Cấp nước và quản lý bao gồm đầy đủ áp suất, chất lượng và số lượng, giảm thiểu thất thoát nước

– Hệ thống quản lý sức khoẻ với hệ thống ứng phó khẩn cấp làm tăng khả năng tiếp cận thông tin của các cửa hàng y tế, bác sĩ và bệnh viện

– Nền tảng trực tuyến để truy cập thông tin về tất cả các cơ sở giáo dục và tăng cường kỹ năng số

– Nền tảng trực tuyến để truy cập thông tin về tất cả các cơ sở giáo dục và tăng cường kỹ năng số

– Tăng cường sự an toàn của mọi công dân thông qua hệ thống giám sát thông minh và tăng cường hệ thống phản ứng khẩn cấp

– Các giải pháp quản lý giao thông vận tải và quản lý thông minh tích hợp với sự kết nối mạnh mẽ từ các thiết bị cuối

– Mạng lưới thông minh bao gồm các thiết bị thông minh, thiết bị thông minh, năng lượng tái tạo và giải pháp hiệu quả về năng lượng

– Cổng thông tin việc làm cho người lao động

– Ứng dụng CNTT & TT cho quản lý nước thải và khai thác tài nguyên nước

Nguyên tắc hoạt động
Trong giải pháp Pan City Solution, dữ liệu từ các lĩnh vực khác nhau của thành phố, ví dụ như giao thông, tiện ích, tài chính, y tế hoặc quản lý chất thải được thu thập tại một nơi được gọi là hệ thống kiểm soát lệnh. Một khi dữ liệu được thu thập thì nó sẽ được hợp nhất lại để theo dõi mọi thứ, cải tiến quản trị điện tử và phân tích trước.

Hãy xem một ví dụ về quản lý chất thải thông minh để hiểu điều này một cách tốt hơn.

Một giải pháp thông minh trong quản lý chất thải theo dõi mức độ rác trong thùng rác với cảm biến IoT. Khi một cái thùng được đổ đầy đến đỉnh, một cảnh báo sẽ được gửi đến xe chở rác đi qua gần đó để nó có thể để trống thùng rác đó. Điều này sẽ giúp các quản trị viên thành phố duy trì sự sạch sẽ của thành phố.

Iain Langlands, GIS và Quản lý Dữ liệu của Hội đồng Thành phố Glasgow, được coi là ví dụ tốt nhất trong các thành phố thông minh, chia sẻ rằng họ đã triển khai các hệ thống giao thông công cộng thông minh, nơi những người đi lại công cộng hàng ngày của xe buýt công cộng nhận được thông tin về chỗ ngồi sẵn có, vị trí hiện tại của xe buýt, thời gian đi đến đích, vị trí tiếp theo của xe buýt và mật độ hành khách bên trong xe buýt để dễ dàng. Điều này được thực hiện với sự trợ giúp của mô-đun IoT và GPS.

Nguồn: Pan City Solutions: Smart Solutions for Smart Cities

Role of IoT in enabling smart cities

As there is a lot of talk going around  smart cities, it was only natural that IoT or Internet of Things, which is considered to be an important component for smart cities across the world, to be integrated in the government’s flagship smart cities mission project, to make them more intelligent and self-reliant. And today, we are seeing that IoT has become an integral part of smart cities, so much so that for each one of our needs, the developers want to offer an IoT solution.

Role of geospatial technologies in IoT

Now drawing the connection between geospatial technologies and IoT, this study explains that in a network of billions of connected devices, to identify and operate one device remotely would be very challenging unless the device knows its geographical location on Earth. Every element that will be connected in this network must identify their unique identification, location and functionalities in order to function properly.

How IoT is making a difference?

The concept of IoT is being developed to make the internet even more immersive and pervasive. So that a wide variety of devices such as, home appliances, surveillance cameras, monitoring sensors, actuators, displays, vehicles, and so on, can be fostered under one network of connected devices.

Employing IoT will enable the development of a number of applications that make use of potentially enormous amount and variety of data generated by such objects to provide new services to citizens, companies, and public administrations. For instance, when we talk about smart cities, we don’t think of cities that have the word – smart, only in their name, instead, we think of cities that work from to their own intelligence.

For a better understanding of how it works, let’s say that you live in a smart city and you are planning to go out for dinner. But first, you want to buy that dress you were checking out last week at the mall near you. So you pick up your phone and you log on to that fashion store’s website and you choose the dress, select the size, pay for the bill, and order the dress to be delivered to your home. The website’s server immediately takes a note of your request and sends an alert to the store-staff about the order. The staff immediately processes the order and sends out a drone to deliver your package. Then the UAV flying across the city, lands in your apartment’s balcony and drops the package and returns to its owner. Immediately, you get a notification on your phone saying that the package has been delivered. And you go check in balcony where it’s waiting for you. Similarly, there can be numerous example where the devices are connected to each other, working in synergy to facilitate your needs.

The US city, Denver is a better example of this. Located south of Denver International Airport, the futuristic neighborhood of Pena Station Next began getting smart LED street lights last month. The technological implementation of IoT in Denver is being planned by Panasonic, where the company has covered the parking with solar panels, plus a storage microgrid is almost done. The area is being developed for the future’s autonomous shuttles to transport residents to the nearby RTD rail stop, shops and restaurants.

Getting developed by Panasonic, the city – Denver was chosen to create a smart city lab and test different technologies. Click here to see some of the future technologies that may show up in Pena Station Next.

The future of IoT

According to a report, many industry experts and excited consumers have pegged the IoT as the next industrial revolution. Whereas, according to some, the power of IoT is applied to more technology use cases – keep it grounded and real. Now it’s a data first world long-term as we collect the data and determine what it can tell us about interoperability, cross correlation benefits. The web of devices is correlating – triangulating disparate data to obtain unforeseen insights.

Based on an analysis done by management consulting firm, McKinsey, the total market size of IoT that was up to $900M in 2015, is expected to rise by $3.7B in 2020 attaining a 32.6% CAGR.

(Source: Geospatial World)