Teledyne Optech giới thiệu hệ thống giám sát biển và bờ biển giúp cảnh báo thiên tai

Hệ thống Teledyne Optech’s Coastal Zone Mapping and Imaging Lidar (CZMIL) là một công cụ đánh giá môi trường nhanh chóng quan trọng để theo dõi thiên tai do thiên nhiên và thiên tai do con người gây ra. Từ việc phát hiện rò rỉ nước thải, lập bản đồ các dấu vết dầu, đo đạc sự thay đổi bờ biển sau các cơn bão, tính các mảnh vỡ dưới nước trong Great Pacific Garbage Patch, CZMIL tỏ ra nổi trội khi được sử dụng để xác định và giám sát các thay đổi môi trường đại dương, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp.

Tại hội nghị Oceans ’17 MTS/IEEE ở Aberdeen, Scotland, nhà nghiên cứu khoa học Viktor Feygels sẽ trình bày và giới thiệu về hệ thống CZMIL”CZMIL as a Rapid Environmental Disaster Response Tool.” Sử dụng các nghiên cứu điển hình từ CZMIL và các hệ thống tiền nhiệm của nó, Feygels sẽ miêu tả bốn ứng dụng khác nhau của Teledyne Optech lidar dùng cho việc đo đạc các thông số đáy biển.

Nhà nghiên cứu khoa học Hiếu Dương và Giám đốc kinh doanh biển Bob Marthouse sẽ trình bày “Small-Object Detection using Coastal Zone Mapping and Imaging Lidar (CZMIL)” tại hội nghị Teledyne CARIS International User Group Conference ở Ottawa, Canada. Những người tham dự hội nghị có thể nghe về các ứng dụng này vào Thứ Năm, 22 tháng 6, 10:05, tại Phòng Rideau.

Bob Marthouse cho biết: “CZMIL đã được chứng minh là phù hợp cho việc đánh giá môi trường nhanh và phát hiện các đối tượng nhỏ”. “Hai hội nghị MTS / IEEE Oceans 17 và United Nations Ocean Conference sắp tới nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để giám sát sâu hơn các đại dương và bờ biển. Tại Teledyne Optech, chúng tôi rất vui mừng được tham gia vào nỗ lực này. ”

Nguồn; Teledyne Optech coastal and ocean monitoring helps with disasters