Thành viên nhóm nghiên cứu SIP5 đi thực tế tại Côn Đảo

Ngày 08/05/2016, Thành viên nhóm nghiên cứu SIP5 đi thực tế tại Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu.

Hình ảnh đi khảo sát thực địa

Hình ảnh đi khảo sát thực địa

Quang cảnh tại Côn Đảo

Quang cảnh tại Côn Đảo

Tác giả: Quách Mạnh Đạt