Gặp mặt giáo sư Krishna

Ngày 09/05/2016
Giáo sư Krishna Vadrevu, Đại học Maryland, Hoa Kỳ đi thực địa cùng thành viên FIMO ở Phúc Thọ, Hà Nội

Giáo sư Krishna

Giáo sư Krishna

Tác giả: Quách Mạnh Đạt