Vệ tinh quan sát trái đất UrtheCast SmallSats được xây dựng bởi công ty công nghệ vệ tinh Surrey

Urthecast SmallSAT

Urthecast SmallSAT

Một hợp đồng ký kết cho vệ tinh quan sát Trái đất giữa UrtheDailyTM Constellation và công ty Công nghệ vệ tinh Surrey (Surrey Satellite Technology – SSTL) đã được công bố. Theo đó UrtheDailyTM Constellation, dự kiến ra mắt vào năm 2020, sẽ có khả năng cung cấp các hình ảnh đa chiều, độ phân giải cao, có chất lượng khoa học cao, nhắm mục tiêu cụ thể vào các ứng dụng phân tích địa lý.

Tàu vũ trụ UrtheDaily được xây dựng dựa trên nền tảng SSTL-250 và sẽ được xây dựng bởi SSTL tại các cơ sở của công ty tại Guildford, Anh Quốc. Tàu vũ trụ cung cấp các hình ảnh có độ phân giải cao sử dụng các dải phổ được lựa chọn để kết hợp các dải Landsat-8, Sentinel-2, RapidEye và Deimos-1 để dễ dàng hiệu chuẩn chéo với các dữ liệu tham khảo tin cậy và để giảm thiểu các ảnh hưởng của biến đổi khí quyển.

SSTL là nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ LEO (Low Earth Orbit) cho các nhà khai thác thương mại: các hành trình trước đó của công ty bao gồm Bắc Kinh-1, RapidEye, Deimos-1, exactView-1, KazEOSAT-2, TripleSat Constellation.

Nguồn: GeoSpatialWorld