Google theo dõi sự ô nhiễm không khí khi lập bản đồ đường phố

Tại Oakland, California, những chiếc xe của Google thu thập bản đồ và hình ảnh đường phố cũng thu thập không khí và đo khối lượng ô nhiễm theo thành phố.

Melissa Lunden là nhà khoa học chính của Aclima, công ty đã xây dựng thiết bị cảm biến ô nhiễm được bổ sung vào các chiếc xe Street View của Google.

Đó là những mẫu khí ozon, NO, NO2, CO2, khí mê-tan”, Lunden nói. “Bạn thấy giao thông, bạn nhìn thấy đường phố, bạn có thể nhìn thấy ô nhiễm không khí. Dữ liệu đó được tải lên internet trong thời gian thực. ”

Kết quả là một bản đồ chi tiết cho thấy chính xác nơi không khí ở Oakland bị ô nhiễm nhất.

Lunden nói: “Điểm nóng này là khoảng 100 mét đường đó, liên tục trong một năm.

Trong tương lai, công nghệ này có thể cung cấp bản đồ thành phố với mức ô nhiễm giống như cách chúng ta có thể thấy ùn tắc giao thông trên điện thoại thông minh.

“Bạn cũng có thể lấy loại dữ liệu này và đưa ra một tuyến đường xe đạp hoặc một tuyến đi bộ hoặc tuyến đường đến trường, nơi mà bạn giảm thiểu sự phơi nhiễm với chất gây ô nhiễm”, Lunden nói.

Steve Hamburg là khoa học gia chính của Quỹ Bảo vệ Môi trường, giúp trả tiền cho dự án lập bản đồ ô nhiễm. Ông nói các bản đồ ô nhiễm chi tiết thậm chí có thể ảnh hưởng đến giá bất động sản.

Hamburg nói: “Giờ đây chúng ta có khả năng thực sự làm cho ô nhiễm đó có thể nhìn thấy được đối với tất cả mọi người.

“Bây giờ bạn không biết bạn đang mua cái gì. Điều này sẽ làm cho nó minh bạch, và điều đó tạo thêm áp lực, một lần nữa, chúng ta hãy khắc phục những vấn đề này, “ông nói.

It’s a technology that makes visible what is now mostly invisible, and when it comes to air pollution, what you can’t see can hurt you.