Khởi động dự án Xây dựng hệ thống thu thập và sử dụng thông tin từ máy bay không người lái (UAV) để đánh giá, giám sát và ứng phó với tai biến thiên nhiên

upload

Ngày 14-16/11/2016 tại Tsukuba – Japan, FIMO tham gia cuộc họp khởi động dự án “Xây dựng hệ thống thu thập và sử dụng thông tin từ máy bay không người lái (UAV) để đánh giá, giám sát và ứng phó với tai biến thiên nhiên” với vai trò là thành viên Ban điều hành dự án.

Đây là dự án hợp tác quốc tế, đa phương gồm 5 tổ chức của các quốc gia Nhật Bản (NIED), Việt Nam (FIMO), Thái Lan (NECTEC), Phillipines (PHIVOLCS), Indonesia (LIPI).

  • NIED: Japan National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention
  • FIMO
  • NECTEC: Thailand National Electronics and Computer Technology Center
  • PHIVOLCS: Philippine Institute of Volcanology and Seismology
  • LIPI: Indonesian Institute of Sciences

Các thành viên dự án sẽ cùng chế tạo, lắp ráp, viết phần mềm điều khiển cho máy bay không người lái, phần mềm xử lý ảnh từ máy bay không người lái, sau đó xây dựng hệ thống CSDL thiên tai, hệ thống giám sát thiên tai. Hệ thống máy bay không người lái sẽ được thử nghiệm tại 5 quốc gia: Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Philipine, Indonesia.

Dự án mở ra một cơ hội cho FIMO học hỏi, hợp tác từ các chuyên gia Nhật Bản các các nước trong khu vực.

Nguồn: fimo.edu.vn