Nguyễn Ngọc Đức bảo vệ thành công danh hiệu FIP- 2nd The best demonstration of the week

Ngày 11/8/2017, trong khuôn khổ chương trình FIP – FIMO Internship Program, FIMO tổ chức 2nd the best demonstration of the week. Bạn Nguyễn Ngọc Đức vẫn là người đạt kết quả cao nhất trong tuần này.

Không biết Đức có lập hattrick không? Ai sẽ là người ngăn chặn Đức lập hattric trong vòng thi đấu tiếp theo?

Anh Hà Đức Văn trao phần thưởng 2nd The best demonstration of the week cho bạn Nguyễn Ngọc Đức.