Serminar khoa học về dữ liệu ảnh viễn thám Landsat và các ứng dụng ảnh Landsat và mã nguồn mở trong phân tích dữ liệu đa thời gian

Hoạt động serminar khoa học, trao đổi, chia sẻ các thông tin và kinh nghiệm là các hoạt động thường xuyên của Trung tâm FIMO được diễn ra và sáng thứ 7 hàng tuần. Thứ 7 ngày 05/09/2015, nghiên cứu viên Phạm Ngọc Hải đã giới thiệu trình bày về serminar về dữ liệu ảnh Landsat, các sản phẩm của ảnh Landsat và ứng dụng mã nguồn mở trong phân tích dữ liệu Landsat đa thời gian.

Các thế hệ vệ tinh Landsat tính đến năm 2020

Các thế hệ vệ tinh Landsat tính đến năm 2020

Ảnh Landsat là dữ liệu viễn thám của Hoa Kỳ được hoạt động tờ năm 1972, với độ phân giải không gian đối với các kênh đa phổ là 30m, ảnh Landsat có tần suất chụp lặp lại là 16 ngày, hiện nay dữ liệu Landsat đã trải qua các thế hệ bộ cảm khác nhau: MSS, TM, ETM, và Landsat 8 OLI. Dữ liệu Landsat hiện nay được cung cấp miễn phí và có thể truy cập, tải dữ liệu tại trang web của Cục địa Chất Hoa Kỳ – USGS (https://earthexplorer.usgs.gov)

Dữ liệu Landsat đã và đang được sử dụng trong các lĩnh để quan trắc chất lượng nước, theo dõi băng, sự xâm lấn của các loài độc hại, chất lượng rặng san hô, lớp phủ mặt đất, biến đổi lớp phủ mặt đất, mất rừng và suy thoái rừng. Ảnh Landsat cũng hỗ trợ đánh giá thiệt hại do thiên tai như trượt lở, ngập lụt, sóng thần, cũng như hỗ trợ việc lên kế hoạch cứu trợ thiên tai và các chương trình phòng chống lụt bão.

Gần đây USGS cung cấp sản phẩm dữ liệu Landsat Climate data record (CDR) để cung cấp các sản phẩm Landsat ở các mức tiền xử lý khác nhau: TOA- Dữ liệu bức xạ ở đỉnh khí quyển, SR- dữ liệu phản xạ mặt đất, và các chỉ số NDVI, SAVI, MSAVI phục vụ các nghiên cứu lớp phủ mặt đất. Chi tiết về dữ liệu Landsat CDR có thể tìm hiểu và tải miễn phí tại https://espa.cr.usgs.gov

Các thành viên FIMO tham gia buổi serminar

Các thành viên FIMO tham gia buổi serminar

Thông qua buổi serminar này, nghiên cứu viên Phạm Ngọc Hải cũng trình bày các công cụ, ứng dụng mã nguồn mở trong phân tích dữ liệu viễn thám và dữ liệu đa thời gian như: QGIS, Orfeo toolbox, những công cụ này là miễn phí, rất hữu ích và có các chức năng hoàn thiện giống như các phần mềm thương mại xử lý ảnh hiện nay.

Các thành viên FIMO cũng tập trung trao đổi về các hướng sử dụng dữ liệu Landsat CDR, các công cụ mã nguồn mở trong các nghiên cứu hiện nay của trung tâm FIMO về tính toán ô nhiễm không khí, xây dựng bản đồ lớp phủ mặt đất..

Chi tiết về bài trình bày có thể tìm thấy tại….

Phạm Ngọc Hải – Nghiên cứu viên FIMO