Sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel để hỗ trợ xây dựng bản đồ khoán sản ở châu Phi

Bản đồ địa chất xác định các loại đá, đứt gãy, nước ngầm và trầm tích. Bản đồ này cần thiết cho xây dựng cơ sở hạ tầng, đánh giá rủi ro, định vị và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Công việc lập bản đồ địa chất và tài nguyên khoáng vật truyền thống là một quá trình tốn kém và tốn nhiều thời gian. Những nỗ lực gần đây ở Châu Phi cho thấy công nghệ viễn thám có thể hỗ trợ tốt cho công việc này.

Gần đây, cơ quan không gian châu Âu (ESA) đã hỗ trợ một sáng kiến của châu Phi nhằm thu thập, phân tích và phổ biến thông tin vệ tinh về địa chất và các nguồn tài nguyên khoáng sản như quặng kim loại,… .Quỹ tài trợ của ESA đã tạo điều kiện để công ty thông tin địa lý GAF (Đức) giúp đỡ Sáng kiến Khoa học về Khoáng sản châu Phi.

Công việc này được thực hiện dựa trên dữ liệu từ vệ tinh Sentinel-1 và Sentinel-2 kết hợp với các nguồn dữ liệu khác như SRTM NASA và US WorldView-3. Kết quả mong muốn là tạo nên bản đồ địa chất cho các vùng khí hậu khác nhau và các loại địa chất khác nhau, đặc biệt là ở các khu vực có dữ liệu khan hiếm, không đầy đủ chi tiết hoặc đã lỗi thời.

Kết quả ban đầu chỉ ra rằng lập bản đồ ở các khu vực khô cằn và bán khô hạn có độ chính xác cao nhưng các vùng nhiệt đới là một thách thức lớn. Các vùng nhiệt đới thường được bao phủ bởi thảm thực vật, bộ cảm biến quang học không thể thu thập thông tin của mặt đất bên dưới. Ở những vùng này, dữ liệu radar và độ cao mặt đất sẽ được sử dụng.

Đây là những kết quả quan trọng. Một danh mục địa chất chính xác và toàn diện sẽ thu hút đầu tư trong tương lai ở châu Phi.

Nguồn: gim-international