Ứng dụng GIS trong phát triển giải pháp thuỷ lợi

Công ty Supergeo tại Đài Loan đã hợp tác với Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp (AERC) – một viện nghiên cứu hàng đầu về nghiên cứu thủy lợi để phát triển một giải pháp thủy lợi dựa trên phần mềm SuperGIS. Kết quả của sự hợp tác này dự kiến ​​sẽ được chia sẻ và triển khai cho các nước Đông Nam Á bắt đầu từ cuối năm 2017.

AERC là một viện nghiên cứu được thành lập năm 1971 và được hỗ trợ bở chính phủ Đài Loan. AERC hoạt động với mục đích thúc đẩy công nghệ hiện đại và quản lý khoa học trong nông nghiệp đã và đang giới thiệu các công nghệ mới trong GPS, GIS, viễn thám và công nghệ sinh thái cho các trang trại ở Đài Loan. Hầu hết các dự án do AERC khởi xướng đều đạt được thành công mang lại uy tín và nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.

Yêu cầu về nước cho cây trồng

Sau cuộc thảo luận chuyên sâu với các chuyên gia của AERC, nhóm sản phẩm của Supergeo đã phát triển phần mở rộng mới cho SuperGIS Desktop: “Irrigation Analyst”. Phần mềm được phát triển trên ngôn ngữ Python. Irrigation Analyst được thiết kế để giúp các nhà quản lý trang trại ước tính nhu cầu nước cây trồng của các điều kiện cụ thể sau khi nhập thông tin về cây trồng và môi trường. Ngoài ra, phần mềm có thể liên tục làm việc với các tiện tích khác khở phần mềm SuperGIS và tạo thành một giải pháp tưới tiêu hoàn chỉnh. Bằng cách sử dụng SuperSurv để cập nhật dữ liệu tại chỗ và SuperGIS Server để quản lý dịch vụ web, giải pháp tổng thể cho phép người dùng tiết kiệm tài nguyên nước cũng như giảm chi phí. Hơn nữa, giải pháp này có thể hợp nhất với các công nghệ mới và tạo bước quyết định hướng tới việc canh tác thông minh và bền vững.

Supergeo sẽ bắt đầu với việc thúc đẩy giải pháp này tại các nước ASEAN, đặc biệt là những nước mà Supergeo có đối tác tin cậy, như Indonesia, Philippines và Malaysia.

Nguồn: gim-international