Bản đồ Esri UK cung cấp các trạm sạc cho xe ô tô điện trên toàn vương quốc Anh

Chuẩn bị cho sự bùng nổ về xe điện trong tương lai, Esri UK đã phát triển một bản đồ cho thấy các vị trí của hầu hết các khu vực đã được trang bị và chưa trang bị các trạm sạc xe điện. Theo đó, Gloucester, East Lindsey, Newark và Sherwood, và Adur là những khu vực chỉ có một trạm sạc điện. Trong khi đó, 53 khu vực khác lại không có trạm sạc công cộng nào.

Vào đầu năm 2017, có 10.986 trạm sạc công cộng tại 4.042 địa điểm tại Anh, và đã tăng lên 14.093 trạm sạc trên 918 địa điểm mới. Các trạm sạc với trang bị thiết bị đa dạng, với hơn 40 nhà cung cấp khác nhau đang chăm sóc mạng lưới trong và ngoài nước với nhiều chi phí khác nhau. Bản đồ địa điểm Milton Keynes đứng đầu với tổng số trạm sạc điện là 328, theo sau là Westminster với 253 và Northumberland với 189.