FIMO tham dự và trình bày tại hội thảo “Ứng dụng máy bay không người lái trong việc giám sát thảm họa, thiên tai”

Từ ngày 02-03/07/2018, Hội thảo “Ứng dụng máy bay không người lái trong việc giám sát thảm họa, thiên tai” đã được diễn ra tại Viện khoa học Indonesia, Bandung, Indonesia. Hội thảo diễn ra với sự góp mặt của các nhà nghiên cứu đền từ các nước: Nhật Bản, Thái Lan, Phillipines và Việt Nam.

Đến từ phía Nhật Bản là các nhà nghiên cứu đến từ Đại Học Chubu (Chubu University), Viện Khoa Học và Công nghê Nhật Bản (JST). Viện nghiên cứu Quốc gia về khoa học và nghiên cứu Trái Đất (NIED).

Đến từ phía Thái Lan là các nhà nghiên cứu đền từ Trung tâm Công nghệ và Máy tính Quốc gia Thái Lan.

Đến từ phía Phillipine là các nhà nghiên cứu đến từ Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn học Philippine và Sở Khoa học, Công nghệ Philippine.

Từ phía Việt Nam có Trung tâm tích hợp liên ngành giám sát hiện trường, FIMO, Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các bên tham gia đã báo cáo về tình hình của năm 2017, đầu năm 2018 và hướng đi, kế hoạch cho cuối năm 2018 và năm 2019.

Một số hình ảnh tại hội nghị: