FIMO tham dự và trình bày tạo hội thảo NBDS

Trong khuôn khổ dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM) hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cục Bảo tồn đa dạng sinh học – Tổng Cục Môi Trường, ngày 10-11/4/2018 FIMO đã giới thiệu kiến trúc và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hệ thống NBDS (HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM) tại hội thảo tập huấn tổ chức ở Đà Lạt. Hội thảo đã diễn ra thành công với các nội dung chính:

 • 10/4/2018
  • Khai mạc hội nghị
  • TS. Bùi Quang Hưng: Giới thiệu NBDS
   – Giới thiệu tóm tắt về NBDS
   – Các chức năng chính của NBDS
   – Truy cập NBDS
   – Cơ sở dữ liệu NBDS
  • TS. Đỗ Văn Tứ và TS. Nguyễn Thế Cường
   • Chia sẻ kinh nghiệm về dữ liệu, xác minh trước khi nhập vào NBDS
  • FIMO
   • Hướng dẫn truy cập, sử dụng các chức năng và nhập liệu trong hệ thống
 • 11/4/2018
  • Giới thiệu quy trình ủ phân tại xã Đa Nhim và cơ chế chia sẻ lợi ích dựa trên cơ sở đất tại vườn ươm ICTHER
  • Giới thiệu quy trình theo dõi rừng sử dụng Drone
  • Giới thiệu quy trình tuần tra tại trạm kiểm lâm Giang Ly (cải tiến thực thi PFES)

Dưới đây là 1 số hình ảnh được ghi lại trong quá trình diễn ra hội thảo: