FIMO tham gia hội thảo NASA LCLUC SARI International Regional Science Meeting in South/Southeast Asia

Từ ngày 17-19/7/2017, FIMO tham gia Hội thảo NASA LCLUC SARI International Regional Science Meeting in South/Southeast Asia tổ chức tại thành phố Chiang Mai, Thái Lan.

Hội thảo gồm các 4 chủ đề  chính sau:

 • LCLUC in Agriculture
 • Urban LCLUC
 • Emission Inventories and Land Atmospheric Interactions
 • Land Use/Cover Change and Forestry

Dưới đây là tóm tắt nội dung của từng chủ đề.

A. LCLUC trong Nông nghiệp

 1. GS. Chris Justice (ĐH Maryland, Co-Chari of NASA LCLUC Program) trình bày tổng quát những hoạt động của GEOGLAM.
 2. Dr. Keo Oyoshi (Jaxa) trình bày về các hoạt động của Asia-RiCE
 3. Dr. L.D.Nguyen (VNSC-VAST) trình bày về nghiên cứu giám sát lúa ở đồng bằng sông Mekong, Việt Nam sử dụng ảnh sentinel đa thời gian.
 4. Dr. Kabir Uddin – ICIMOD (The International Centre for Integrated Mountain Development) trình bày về giám sát lương thực ở vùng Hindu-Kush Himalya. Đây là khu vực trải dài 3500km và bao gồm các lãnh thổ của 8 quốc gia Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, China, India, Myanmar, Nepal, Pakistan.  Đây cũng là nguồn của 10 con sông lớn nhất Châu Á: sông  Amu Darya, Indus, Ganges, Brahmaputra (Yarlungtsanpo), Irrawaddy, Salween (Nu), Mekong (Lancang), Yangtse (Jinsha), Yellow River (Huanghe), and Tarim (Dayan). Lưu vực những con sông này cung cấp nguồn nước cho 1.3 tỉ người.

B. Emission Inventories and Land Atmospheric Interations

 1. GS. Toshimasa Ohara (National Institute of Environment Studies, Japan): Historical Analysis and Inverse Modeling of Air Pollutant Emissions in Asia:
  • Giới thiệu chung về Ô nhiễm không khí ở Châu Á
  • Dự án S12 tài trợ bởi Bộ Môi trường Nhật Bản.
  • Các nguồn phát thải chính ở châu Á: đốt, công nghiệp, nông nghiệp và các nguồn khác
  • Phân tích việc phát thải ô nhiễm theo các vùng của Châu Á
  • Phân tích cụ thể về phát thải ô nhiễm không khí ở các quốc gia Đông Nam Á
  • Xu hướng phát thải ONKK tại Thái Lan từ 2000-2014
  • Ví dụ về việc giảm phát ONKK tại Nhật bản do Chính phủ Nhật thay đổi chính sách về ONKK
  • Inverse modeling (top-down approach)
   • Lý do có mô hình: vì phát thải ngày càng nhiều mà số liệu thống kê phát thải thường chậm nhiều năm
   • Dùng xu hướng ô nhiễm để tính lại mô hình phát thải
  • Cập nhật thông tin dự án Fukushima của GS. Ohara
   • Mục tiêu: Đánh gia tác động môi trường sau thảm họa Fukushima năm 2011
    • Inserse-model used
    • Inter-comparision of CTM for Atmospheric.
    • Giám sát thay đổi sử dụng đất và ảnh hưởng của nó tới hệ sinh thái
 2. Eric Vermote (NASA Goddard Space Flight Center, USA). Chủ đề: A Generic Approach For Inversion And Validation Of Surface Reflectance and Aerosol Over Land: Application To Landsat 8 And Sentinel 2
  • LaSRC: surface reflectance code
  • Landsat 8 and Sentinel 2 atmospheric correction scheme (most based on MODIS C6)
  • Atmospheric correction algorithm
  • Methodology for evaluating the performance of L8/S2
  • Evaluation of the performance of L8
  • ACIX: CEOS-WGCV Atmospheric Correction Inter-comparison Exercise
  • ACIX results for the LaSRC algorithm (L8/S2A) land sites only, no cloud
 3. George Lin (National Central University, Taiwan). Chủ đề:  Updates of the Seven South East Asian Studies (7‐SEAS)
  • Biomass burning haze in SEA
  • Patterns of Total Smoke FLux
  • 7-SEAS:
   • nghiên cứu ảnh hưởng của biomass-burning Aerosal tới Air quality
  • Các hoạt động của 7-SEAS
   • Thiết lập các in-situ instruments từ Chiang Mai Thái Lan tới Dongsha Taiwan
   • Đánh giá mô hình lan truyền ô nhiễm không khí
  • 7-SEAS 2018 Spring campaign
  • Drone Measurement
  • Tham khảo thêm về G. Lin: http://aerosol.atm.ncu.edu.tw/en/
 4. Ronald Macatangay (National Astronomical Research Institute of Thailand,  Thailand). Chủ đề: New Ground‐Based Environmental Remote Sensing Stations and Aircraft Campaigns in Southeast Asia
 5. – Tsuneo Matsunaga (National Institute of Environmental Studies, Japan). Chủ đề: Carbon Dioxide and Methane Emissions Derived from GOSAT Data
  • Giới thiệu GOSAT Greenhousse Observing Satellite
  • Danh sách  các vệ tinh quan sát Greenhouse Gases
  • GOSAT L4A products https://data2/gosat.nies.go.jp
  • Global total C02 and CH4 Annual Net Flux GOSAT and other Top-Down Estimates
  • GOSAT L4A CH4 Net Flux for region 30-34 : Indian , West China, West China – Japan, South SEA, North SEA
 6. Narisara Thongboonchoo (King Mongkut’s University, Thailand), Chủ đề: Emission Inventories in Thailand from Industrial and Biomass burning Sector during 2011 –
  • Forest Area, Agriculture (Rice, Maize, Sugarcane)  area in Thailand
  • Industrial Sector
  • Emission Factor Technique
  • Method for calculating emission from biomass burning (forest and agriculture): ground data and satellite data
   • Forest burning: satellite data from FIRM, NASA
   • Agriculture:
  • Method for calculating emission from Industry:
   • Method: amount of energy usage (TOE)
  • Result:
   • 2-hour distribution of Forest Fire
   • Monthly distribution of Fire frequency in Agriculture, area from MCD 54
   • Spatial Distribution of Fire data
   • Air pollutants emission in 2010,2011 (CO, CO2, NOx, TPM, PM2.5, BC)
   • Emission from Industrial Sector.
   • Phát thải từ cháy rừng và đốt trong nông nghiệp gần như tương đương nhau
   • Phát thải từ công nghiệp lớn hơn nhiều so với phát thải từ việc đốt sinh khối (biomass burning)
 7. Somporn Chantara (Chiang Mai University, Thailand). Chủ đề: Emissions of Biomass Burning Simulated in Open Burning Combustion Chamber
 8. Paul Griffiths (National Centre for Atmospheric Science and Cambridge University, United Kingdom). Chủ đề:  Simulations of Tropospheric Ozone in the Later 21st Century Using the United Kingdom Chemistry and Aerosols (UKCA) Chemistry‐Climate Model: Interactions Between Isoprene Emissions, Climate and Land Use Change
 9.   Wataru Takeuchi (The University of Tokyo, Japan). Chủ đề:  Impact Assessment of Socio‐Economic Development on Urban Air Quality in Indian Mega‐Cities
  • Đánh gia mức độ ảnh hưởng của phát triển kinh tế xã hội đến chất lượng không khí đô thị ở các thành phố lớn của Ấn Độ
  • Nightlight characteristics can differentiate emission causes
  • Environmental Kuznet’s Curve
  • IPAT equation
  • STIRPAT equation
  • AirRBG – analyze anthropogenic urban pollution
  • AirRGB scale for scenario estimation
  • Validation with US Embassy monitor, Beijing
  • Urban morphology affects air quality
 10. Tatsuya Hanaoka (National Institute of Environmental Studies, Japan). Chủ đề:    Impacts of Economic Development and Urbanization in South/Southeast Asia for Estimating Future GHGs and Air Pollutants Emissions
  • Là một nội dung của Dự án S12 tài trợ bởi Bộ Môi trường Nhật Bản
  • Research Motivation: How to achieve emissions pathway of the 2degreeC
  • How much we can reduce SLP
  • Sources of CH4 emission from Asia
  • GHG emission from Waste Sector in Asian countries
  • How to estimate CH4 from solid waste in landfill (method in IPCC guideline)
  • Historical Municipal Solid Waste (MSW) generation in China, a rapid growing and urbanizing country
  • Correlation with energy use and urbanization
   • the more energy use per capita increase, the more MSW per capita are generated
   • The more urbanization increase, the more MSW per capita are generated,
   • The more GPD per capita increase, the more MSSW per capita generated
   • The more income per capita increase, the more MSSW per capita generated
   • Reduction of landfill can reduce CH4 emission largely

C. Urban LCLUC

 1. Land Cover Change / Land Use Efficiency in Southeast Asia: The Objectives and Language of Urban Planners and Economists – Doug Webster (Arizona State University, USA)
 2. Urbanization and Environmental Changes in Southeast Asia Countries – Peilei Fan (Michigan State University, USA)
 3. Adapting Climate Change Impacts in the Urban Ecosystem: Green Spaces and Community
 4. Carbon Footprint in Malaysia – Mastura Mahmud (Universiti Kebangsaan, Malaysia)

D. Land Use/Cover Change and Forestry

 1. Resilient Landscapes and Socio‐economic Development in Thailand – Louis Lebel (Chiang Mai University, Thailand)
  • Renewable energy policies have a set of ambitious
  • Renewable energy policies can have substantial impact on LCLUC and landscape resilience
  • Policies like maintaining protectd areas help conserve biodiversity and provide other significant eco-service
  • Expansion of feed conr to support changing diets drive repaid LCLUC in Nan Province
  • Reductions in forest cover likely to have major impacts on biodiversity and large mammals
  • 2004 Indian Ocean Tsunami degrade capacities of mosst LCLUC classes to provide ecosystem services
  • Regional economic development an integration ideas have often been driven by road infrastructure
  • New roads create links to other places transforming access to markets and range of viable livelihoods
  • Urbanization arond Chiang Mai may be reducing resilience to floods and droungts
  • Conclusion:
   • THere is a growing body of work on the implications of socio-economic development for landscape change in Thailand
   • By drawing on understanding of ecosystem services this work suggests how landscape resilience may be changing as a result of specific
 2. High‐resolution Land Cover Mapping Projects in JAXA/EORC – Kenlo Nasahara (JAXA, Japan)
  • Data from Jaxa:
   • ALOS/AVNIR2 -HLP (high level product)
   • 2006 -2011
   • 10m resolution
   • JP/VN/INDO
  • Classification algorithm
  • Output: JAXA hight-resolution landcover map: 10m resolution, 10 categories
  • North Vietnam LCLUC map (Hoang Thanh Tung)
  • Jaxa Global forest map
  • jaxa global forest
  • JICA-JAXA forest early warning system in the tropics
  • DBUX: database unmixing: spatial-temporal data fusion technology
   • high temporal , low spatial –fusion–> low temporal, high spatial
  • Ground truth SACLAJ
   • Site-base dataset for assessment of LCLUC data
   • Jaxa Super site 500
   • Phenological Eyes Network
   • Good practice:
    • Time-lapse camera
    • REphotography
    • Why not share and open the ground (in-situ) data
    • Jaxa LCLUC new satellites:
     • GCOM-C
     • Alos 3.4
     • ALI
     • Envonriment Kurze Curve
 3. Land Use Cover/Change Activities in SERVIR Himalayas – Birendra Bajracharya (SERVIR HKH, ICIMOD, Nepal)
  • (too much information –> need to ask for the ppt)
 4. Regional Land Cover Monitoring System – David Saah (University of San Francisco and Spatial Informatics Group, USA)
  • (very interesting –> need to study)
 5. Improving the Satellite Derived Forest Cover Dynamics in South and Southeast Asia – Atul Jain (University of Illinois at Urbana Champaign, USA)
 6. Land Use/Cover Changes in Nepal – Rabin Raj Niraula (Helvetas Swiss Inter‐cooperation, Nepal)
 7. Evaluating the Status and Ecosystem Services of Myanmar’s Mangroves (2000‐2014) – Soe
  Myint (Arizona State University, USA)
 8. Integrated Monitoring of Forest Life Cycle Using Time Series Landsat Observations and Field
  Inventory Data – Chengquan Huang (USA)
 9. Rubber and LCLUC in Mainland Southeast Asia – Jefferson Fox (East West Center, USA)
 10. Assessing the Extent and Drivers of Forest Plantation Establishment in Andhra Pradesh –
  Randolf Wynne (Virginia Tech, USA)
 11. Multi‐Scalar Telecouplings in the East‐West Economic Corridor between Da Nang, Vietnam and
  Khon Kaen, Thailand ‐ Stephen Leisz (Colorado State University, USA)
 12. Evaluation of Sentinel‐1A Data for Above Ground Biomass Estimation in Different Forest Types
  of India – Krishna Vadrevu (NASA MSFC, USA)
 13.  Land Cover/Land Use Changes in Pakistan – Faizul Bari (Conservator of Forest, Planning and
  Monitoring, Pakistan)
 14. Dynamics and Impact of Land Use/Land Cover Change of Mahanadi Delta Region, India – Mani
  Murali (National Institute of Oceanography, GOA)

Thomas – Phóng viên tạm trú của FIMO tại Chiang Mai, Thailand