Giám sát mùa vụ quốc gia đầu tiên của Kenya giúp tăng cường an ninh lương thực

Kenya: Bộ Nông nghiệp, Thủy lợi, Chăn nuôi và Thủy sản Kenya đã công bố về giám sát mùa vụ quốc gia đầu tiên của đất nước, với sự hỗ trợ của NASA SERVIR, Trung tâm lập bản đồ tài nguyên cho phát triển khu vực (RCMRD) và GEOGLAM (Group on Earth Observations’ Global Agricultural Monitoring initiative). Thông tin về các điều kiện mùa vụ từ khắp Kenya đã được công bố công khai trong bản đầu tiên của giám sát mùa vụ vào tháng 5 năm 2018.

Giá trị

Mất mùa gây ảnh hưởng đến người nông dân và an ninh lương thực quốc gia, giám sát mùa vụ cấp quốc gia cho phép các nước dự đoán và chuẩn bị tốt hơn cho các biến động trong sản xuất nông nghiệp, để giảm thiểu thiệt hại và mất mát.

Hạn hán đặc biệt là một vấn đề đã ảnh hưởng đến an ninh lương thực ở Kenya trong những năm gần đây. Giám sát mùa vụ ở Kenya sẽ cung cấp cảnh báo sớm về mất mùa  liên quan đến hạn hán và các rủi ro khác, cho chính phủ thời gian để có các hành động ưu tiên nhằm bảo vệ và đảm bảo an ninh lương thực.

Giá trị của giám sát mùa vụ GEOGLAM đã được chứng minh ở những nơi khác ở châu Phi. Năm 2017, một giám sát mùa vụ đã cảnh báo chính quyền Uganda sẽ bị mất mùa do hạn hán. Cảnh báo này đã kích hoạt quỹ Tài trợ rủi ro thiên tai của quốc gia, cung cấp 4 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ 31.386 hộ gia đình (khoảng 150.000 người) trong cuộc khủng hoảng.

Hỗ trợ toàn cầu cho giám sát nông nghiệp quốc gia

Nhằm tăng cường năng lực quốc gia để bảo vệ an ninh lương thực và biến động giá lương thực, GEOGLAM đã hỗ trợ phát triển các giám sát mùa vụ quốc gia ở Tanzania, Uganda, Kenya và Việt Nam. Mục đích là có thể giúp càng nhiều quốc gia càng tốt.

GEOGLAM cung cấp cho các đối tác quốc gia các phương pháp và công cụ để phát triển và quản lý giám sát mùa vụ, sau đó chuyển giao các công cụ để được quản lý trên toàn quốc. Thông tin được chính phủ cung cấp sau đó hợp lại thành đánh giá toàn cầu về an ninh lương thực và thị trường.

Nguồn: www.geospatialworld.net