Hội thảo Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia đa dạng sinh học (NBDS) và thông tin đa dạng sinh học toàn cầu (GBIF)

Ngày 03-04/08/2016
FIMO tham gia Hội thảo Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia đa dạng sinh học (NBDS) và thông tin đa dạng sinh học toàn cầu (GBIF) tại Hà Nội

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Quang cảnh phòng hội thảo

Quang cảnh phòng hội thảo

Quang cảnh hội thảo 02

Quang cảnh hội thảo 02

Tác giả: Quách Mạnh Đạt