Hội thảo về Thương mại hóa sản phẩm KHCN

Ngày 07/07/2016
FIMO tham gia Hội thảo về Thương mại hóa sản phẩm KHCN tổ chức tại Bangkok, Thái Lan do Quỹ Newton và Học viện kỹ thuật Hoàng gia Vương Quốc Anh tổ chức.

Ảnh chụp hội thảo

Ảnh chụp hội thảo

Tác giả: Quách Mạnh Đạt