Meeting: FIMO – CENMA

Ngày 21/06/2016
Cuộc gặp gỡ của FIMO và Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường (CENMA), Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ. Hai bên trao đổi về công nghệ giám sát chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng công nghệ viễn thám và công nghệ mạng cảm biến không dây.

Logo CENMA

Logo CENMA

Tác giả: Quách Mạnh Đạt