NASA ra mắt bộ công cụ trực tuyến để thúc đẩy thương mại sử dụng dữ liệu vệ tinh

Chính sách của NASA về dữ liệu viễn thám là mở và miễn phí, đã mang lại lợi ích cho cộng đồng khoa học, các cơ quan chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận khác, nhưng nó có tiềm năng thương mại hóa chưa được khai thác đáng kể. Chương trình Chuyển giao Công nghệ của NASA đã tạo ra một nguồn tài nguyên trực tuyến để thúc đẩy thương mại hóa việc sử dụng dữ liệu này và các công cụ phần mềm cần thiết để làm việc với nó.

Với Bộ công cụ viễn thám, người dùng sẽ có thể tìm, phân tích và sử dụng dữ liệu có liên quan nhất cho các nghiên cứu, dự án kinh doanh hoặc lưu trữ . Bộ công cụ cung cấp một hệ thống đơn giản để nhanh chóng xác định các nguồn có liên quan dựa trên yêu cầu của người dùng. Bộ công cụ này sẽ giúp người dùng tìm kiếm dữ liệu, cũng như sử dụng các công cụ có sẵn và code để xây dựng các công cụ mới.

“Công cụ mới này giúp việc tìm kiếm và sử dụng dữ liệu vệ tinh của NASA dễ dàng hơn bao giờ hết, và chúng tôi hy vọng nó tạo ra sự đổi mới trong cộng đồng doanh nhân, dẫn đến thương mại hóa hơn nữa công nghệ NASA và mang lại lợi ích cho mọi người trên khắp thế giới”, Daniel Lockney, người điều hành chương trình Chuyển giao Công nghệ của NASA cho biết. “Nhiệm vụ của chúng tôi là đem công nghệ NASA xuống mặt đất bằng cách mở rộng việc phát hành bộ công cụ viễn thám này.”

Thông qua các vệ tinh quan sát Trái đất, NASA thu thập petabyte dữ liệu mỗi năm. Sự đa dạng của các công cụ nguồn mở được tạo ra để truy cập, phân tích và sử dụng dữ liệu từ các vệ tinh này đã quen thuộc với hàng triệu người dùng khoa học, nhưng việc truy cập và sử dụng dữ liệu này vẫn còn khó khăn cho nhiều người dùng thương mại tiềm năng.

Ví dụ: dữ liệu và công cụ viễn thám của NASA được cung cấp với hàng chục trang web. Chương trình Chuyển giao Công nghệ của NASA đã xem xét hơn 50 trang web và thấy rằng không có trang nào nào cung cấp một bộ dữ liệu thông tin toàn diện hoặc một điểm truy cập duy nhất để bắt đầu tìm kiếm.

Trong khi Bộ công cụ viễn thám là mới, việc sử dụng dữ liệu vệ tinh của NASA để tạo ra các sản phẩm thương mại thì không còn mới.

“Trong nhiều năm, nhiều tổ chức trên khắp thế giới đã tìm ra những cách sáng tạo để biến dữ liệu vệ tinh của NASA thành các sản phẩm thông tin có lợi trên mặt đất”, Kevin Murphy thuộc Khoa Khoa học Trái đất của NASA tại Washington cho biết. “Bộ công cụ viễn thám này sẽ giúp tăng số lượng người dùng đặt kho lưu trữ dữ liệu miễn phí và mở của NASA”.

NASA Spinoff LandViewer, một phần mềm dựa trên đăng ký, dựa trên nhiều loại dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu vệ tinh của NASA, cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày về hiện trạng của ruộng ngô. Kết quả là đưa ra dự đoán về sản lượng ngô trong tương lai trên quy mô quốc gia, tiểu bang và quận.

Chương trình Chuyển giao Công nghệ sẽ tổ chức một hướng dẫn về Bộ công cụ Viễn thám. Để tham gia, người dùng tiềm năng nên đăng ký để được thông báo về hội thảo trên web trong tương lai.

Chương trình Chuyển giao Công nghệ của NASA, được quản lý bởi Giám đốc Sứ mệnh Công nghệ Không gian của cơ quan, đảm bảo các công nghệ được phát triển cho các nhiệm vụ thăm dò và khám phá rộng rãi cho công chúng, tối đa hóa lợi ích cho quốc gia.

Nguồn: geospatialwword.net