National Grid sử dụng Lidar cho giám sát mạng lưới ống dẫn Gas

National Grid, một công ty điện và khí đa quốc gia của Anh, đã thông báo họ đang tiến hành một chương trình thử nghiệm sử dụng dữ liệu quét laser để nâng cao hiệu quả về an toàn và hoạt động trên toàn mạng lưới của mình. Trong hệ thống truyền dẫn khí của Anh, sẽ sử dụng công nghệ Lidar để giám sát địa hình xung quanh đường ống, bằng các cuộc khảo sát trên không.

Hợp tác với NM Group, dự án tài trợ cho Network Innovation Allowance (NIA) sẽ tiến hành nhiều lần quét Lidar qua phần đường ống dẫn khí. Dữ liệu 3D chính xác sẽ được National Grid sử dụng để xác định chuyển động của trái đất và cập nhật thông tin hệ thống của mình. Ngoài ra, bằng cách so sánh kết quả qua các lần quyét sẽ xác định bất kỳ thay đổi lớn nào trong khu vực dự án. Điều này sẽ giúp xác định các mối lo ngại về an toàn và phát hiện bất kỳ sự can thiệp của bên thứ ba nào vào mạng lưới.

Quentin Mabbutt, giám đốc phân phối đổi mới tại National Grid, cho rằng các khảo sát của Lidar mang lại tiềm năng đáng kể cho công ty để thống nhất nhiều tập dữ liệu toàn vẹn tài sản đường ống trong một hệ thống thoonhs nhất. Làm việc cùng với Ian Crompton của Trung tâm bảo trì đường ống của National Grid đang cung cấp chương trình với một bộ dữ liệu phong phú về đường bộ giúp tăng cường sự hiểu biết về kết quả Lidar địa hình thu được cho đến nay.

Kevin Jacobs, giám đốc điều hành tại NM Group, cho biết dự án sẽ mang lại một số lợi ích chính, chẳng hạn như giảm chi phí kiểm tra đi bộ và cung cấp thêm thông tin về điều kiện mạng lưới. Sử dụng phần mềm 3D của NM Group, thông tin này có thể dễ dàng truy cập và dữ liệu sẽ thống nhất. National Grid đang dẫn đầu với công nghệ này.

Dự án dự kiến sẽ cung cấp các cải tiến hiệu quả và an toàn trên mạng lưới, nếu thành công, có thể cung cấp một cách tiếp cận mới để giám sát toàn vẹn đường ống dẫn Gas.

Nguồn: GIM International