Phát hành lần đầu tiên dữ liệu khí quyển được do bởi SAGE III tại Trạm Không gian Quốc tế

Đầu năm nay, NASA đã triển khai công cụ theo dõi khí quyển Stratospheric Aerosol and Gas Experiment III (SAGE III) trên trạm không gian quốc tế. Bây giờ, lần đầu tiên dữ liệu từ SAGE III được công bố rộng rãi cho người dùng.

Dữ liệu được cung cấp bởi Trung tâm Dữ liệu Khoa học Khí quyển của NASA. Dữ liệu hiện có được thu thập từ tháng 6 đến tháng 8 và bao gồm các phép đo ozon, aerosols và nitrogen dioxide. Các nhà khoa học của SAGE III đang công bố số liệu ban đầu này để thu thập ý kiến ​​phản hồi từ cộng đồng khoa học khí quyển quốc tế.

SAGE III launched to the International Space Station in February of 2017. The first publicly available data from the instrument includes measurements of ozone, aerosols and nitrogen dioxide. Credit: NASA.

Để thực hiện các phép đo, SAGE III sử dụng một kỹ thuật được gọi là “occultation” bao gồm việc giám sát ánh sáng từ mặt trời hoặc mặt trăng khi nó đi qua bầu khí quyển ở viền ngoài của Trái Đất. Trạm không gian cung cấp một địa điểm thuận lợi để thực hiện những phép đo đó. Dữ liệu được phát hành hiện tại là dữ liệu sử dụng các phép đo occultation của mặt trời.

SAGE III mang sứ mệnh tiếp nối của SAGEII. SAGE II, hoạt động từ năm 1984 đến năm 2005 đã đánh giá sự suy giảm ozon tầng bình lưu toàn cầu của mà sau này được cho là do sự gia tăng của chất clo trong khí quyển do con người gây ra. Dữ liệu đó và các nguồn khác dẫn đến sự phát triển của Nghị định thư Montreal về các chất làm trầy xước tầng ozon. SAGE III đang theo dõi cả tầng bình lưu và tầng trung lưu của khí quyển.

Nhóm khoa học SAGE sẽ bắt đầu phát hành dữ liệu occultation mặt trăng vào cuối năm nay. Dữ liệu về hơi nước không phải là một phần của bản phát hành ban đầu này, nhưng sẽ có sẵn trong bộ dữ liệu trong tương lai. Sau lần phát hành đầu tiên này, dữ liệu SAGE III sẽ được phát hành hàng tháng.

Trang thông tin chính thức: NASA/langley

Nguồn: climate.nasa.gov