Seven Trent Waters sử dụng dịch vụ phân tích dữ liệu Raztecs để phát hiện rò rỉ đường ống

Seven Trent Water đang sử dụng sản phẩm dữ liệu vệ tinh phát hiện rò rỉ đường ống của Rezatec để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Rezatec đã phát triển sản phẩm dữ liệu rò rỉ đường ống từ dữ liệu vệ tinh kết hợp với học máy và các thuật toán xử lý dữ liệu.

Rezatec đang thực hiện phân tích các loại vệ tinh khác nhau để xác định các rò rỉ tiềm ẩn bằng cách quan sát những thay đổi về cảnh quan như thảm thực vật, hàm lượng nước có trong đất và chuyển động của mặt đất.

Rezatec thu thập dữ liệu thường xuyên để đánh giá rủi ro đối với đường ống và các hồ chứa. Trong trường hợp có thay đổi đáng kể, người quản lý tài sản được cảnh báo trước khi tai nạn xảy ra. Rezatec sử dụng một cổng thông tin để phân phối dữ liệu của họ đến người dùng. Người dùng có thể tương tác với dữ liệu sử dụng giao diện tương tác.\

Source: Seven Trent Waters uses Raztecs data analytics to detect pipeline leakage