Trung Quốc phóng 2 vệ tinh viễn thám và 4 vệ tinh nhỏ

Các vệ tinh viễn thám quang học có độ phân giải cao phóng bởi Trung Quốc

Trung Quốc đã phóng hai vệ tinh viễn thám quang học có độ phân giải cao vào quỹ đạo từ Trung tâm phóng thử vệ tinh Jiuquan ở Tây Bắc Trung Quốc vào ngày 19 tháng 1, theo báo Tân Hoa Xã.

Hai vệ tinh thương mại, Cát Lâm-1 Video 07 và 08, được phát triển bởi Công ty Công nghệ Truyền hình Chang Guang và sẽ cung cấp dữ liệu viễn thám và các sản phẩm cho chính phủ và những người sử dụng ngành công nghiệp cùng với tám chiếc vệ tinh Cát Lâm-1 đã phóng.

Vào tháng 10 năm 2015, bốn vệ tinh thương mại Cát Lâm được đưa vào không gian. Vào tháng 1 năm 2017, Cát Lâm-1 Video 03 đã được đưa ra, và Cát Lâm-1 Video 04, 05 và 06 đã được đưa vào quỹ đạo vào tháng 11 năm ngoái.

Cùng với sự ra mắt này, bốn vệ tinh thương mại nhỏ khác cũng đã được đưa ra trên chiếc tên lửa ngày 11 tháng 3, trong đó có một chiếc cho Canada.

Tên lửa Long March 11 là một tên lửa đẩy nhiên liệu rắn và là chuỗi duy nhất trong họ tên lửa Long March sử dụng nhiên liệu rắn. Nó có chiều dài 20,8 mét và đường kính 2 mét, nhỏ hơn nhiều so với tên lửa nhiên liệu lỏng thông thường trong họ tên lửa Long March.

Mặc dù nó nhỏ hơn, nó có khả năng gửi các vệ tinh thực nghiệm khoa học nhỏ và vệ tinh thương mại vào không gian, theo Peng Kunya, nhà thiết kế chính của Long March-11.