Walmart sử dụng VR để đào tạo nhân viên

Image of a Walmart worker using a VR headset.

Đến cuối năm nay, Walmart có kế hoạch triển khai hơn 17.000 thiết bị Oculus Go, sử dụng trong việc đào tạo công nhân.

Tháng tới, công ty sẽ bắt đầu gửi bốn thiết bị cho mỗi siêu thị Walmart, hai thiết bị đến mỗi siêu thị Neighborhood Market và các cửa hàng giảm giá ở Mỹ. Điều đó nghe có vẻ không nhiều, nhưng số lượng các cửa hàng mà Walmart cung cấp thiết bị lên đến 4.700 cửa hàng, điều đó có nghĩa đây là một đơn đặt hàng số lượng lớn khá lớn.

Các thiết bị sẽ đào tạo nhân viên trong tất cả mọi thứ từ hoạt động công nghệ mới trên sàn cửa hàng đến các kỹ năng mềm như đồng cảm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Nội dung giảng dạy thực tế đã được thiết kế cho các nhà bán lẻ bằng startup sử dụng VR trong việc đào tạo nổi tiếng Strivr.

Walmart đã thử nghiệm thực tế ảo trong một thời gian. Công ty này đã sử dụng công nghệ trong các trung tâm đào tạo của Walmart Academy và chuẩn bị cho nhân viên của mình các kỹ năng cần thiết cho các dịp đặc biệt như Black Friday. Trước buổi giới thiệu lớn hơn này, 10 cửa hàng đã sử dụng VR trong mùa hè để đào tạo nhân viên trên các thiết bị mới cho phép khách hàng tự động nhận đơn đặt hàng của họ trong cửa hàng.

Cho đến nay, Walmart là một câu chuyện thành công hiếm hoi cho VR. Việc triển khai hàng nghìn thiết bị Oculus Go để đào tạo có thể đóng vai trò như một bằng chứng và pilot cho các tập đoàn lớn khác.

Nguồn