Capacity Building Meeting on the Global Biodiversity Information Facility

Ngày 13/06/2016

FIMO tham gia Capacity Building Meeting on the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) tại Tsukuba, Nhật Bản. Tham gia hội thảo còn có các chuyên gia của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Bộ TNMT) và Viện Sinh thái (Viện Hàn lâm KHCN VN). Đây là một hoạt động trong định hướng xây dựng nhóm nghiên cứu Biodiversity Informatics của FIMO.

Thành viên của hội thảo thảo luận

Thành viên của hội thảo thảo luận

Tác giả: Quách Mạnh Đạt